3 راهکار کوچینگ برای آرامش ذهنی


رسیدن به آرامش ذهنی با آموزه های کوچینگ

آرامش ذهنی با کوچینگ یکی از دوره های آموزشی خاص در زندگی من بوده و برای من دستاوردهای عالی ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین دستاوردهای کوچینگ آرامش ذهنی و رهایی از ترس، استرس و نگرانی ها است.

 پیشنهاد می کنم مقاله چطور می توانیم زندگی که دوست داریم را ایجاد کنیم؟ را مطالعه کنید…

در این مقاله می خواهم سه راهکار مهم و کلیدی برای رهایی از ترس و نگرانی ها ارائه دهم و قول می دهم اگر این موارد را خوب درک کنید و عمل کنید شما هم به آرامش عالی می رسید.

علم کوچینگ توسط هزاران روانشناس و متخصص جمع آوری شده است و حاصل خرد جمعی است. اگر شما عمل گرا باشید و به این راهکار ها و اطلاعات عمل کنید خودتان باعث تغییر زندگی می شوید و دستاوردها و نتایج عالی کسب می کنید.


راهکار اول: درک نظم جهان هستی

یکی از مهم ترین مواردی که به انسان کمک می کند که آرامش داشته باشد و برای هر اتفاقی ناراحت نشود، درک نظم جهان هستی است.

نظم جهان هستی به شما می گوید که همه چیز سر جای خودش است و دنیا بر اساس یک نظم الهی اداره می شود. همه چیز در بهترین شرایط ممکن هستند و هر اتفاقی که می افتد لازم است که بیفتد.

پیشنهاد می کنم مقاله کوچینگ موفقیت چیست؟ قسمت اول را مطالعه کنید

حتی اگر شما عزیزی را از دست می دهید یا اتفاق ناگواری برای شما رخ می دهد با درک نظم جهان هستی،  آرامش خودتان را از دست نمی دهید. آرامش ذهنی با کوچینگ 

در زمان مصیبت اندوهگین شدن طبیعی است اما همراه شدن با ترس، استرس، نگرانی و اضطراب باعث آسیب های جدی روحی و روانی می شود.

اگر انسان درک کند که همه چیز همان گونه که باید باشند، هستند همه ی اتفاقات قابل پذیرش می شوند.

هر وقت برای من مسئله و چالشی به وجود می آید به جای مقاومت کردن و غر زدن، به خودم می گویم حتما یک حکمت و دلیلی پشت این اتفاق هست و من بایستی به دنبال این نکته بگردم.

دوستان در جهان هستی همه چیز سرجای خودش است و هر شرایطی که شما دارید و هر اتفاقی که برای شما می افتد برای این است که شما درس بگیرید و رشد کنید و قوی تر شوید.

وقتی نظم جهان هستی را درک کردید آرامش واقعی در زندگی شما خودش را نشان می دهد.

راهکار دوم: از بین بردن توقعات و انتظارات

در کوچینگ تعهد می دهیم که مسئولیت صددرصد زندگی خودمان را به عهده می گیریم و از هیچ کسی به جز خودمان و خدای مهربان هیچ انتظاری نداریم.

انسان وقتی از کسی و چیزی توقع و انتظار ندارد، آرامش بیشتری را تجربه می کند و رها زندگی می کند.

کسانی که توقع دارند دیگران برای شان کاری انجام دهند همیشه حال خودشان و اطرافیان را بد می کنند. آرامش ذهنی با کوچینگ 

اگر برای کسی خوبی می کنید و انتظار دارید که ان فرد هم برای شما کاری انجام دهد، مسیر خوبی کردن را اشتباه رفته اید و حال خودتان و آن فرد را خراب می کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله شعور تغییر در کوچینگ را مطالعه کنید…

هر چیزی که با انتظار و توقع ترکیب شد، سم تولید می کند و روابط را تخریب می کند. بنابراین برای آرامش بیشتر هر کاری می کنید بدون داشتن انتظار و توقع باشد. خدای مهربان پاسخ تمام کارهایی که شما انجام می دهید را به بهترین شیوه ممکن به شما برمی گرداند.

وقتی انتظار و توقع از دیگران را صفر می رسانید احساس آرامش و قدرت در شما افزایش می یابد و به دستاوردهای عالی هم دست پیدا می کنید.

راهکار سوم: یادگیری به جای قضاوت کردن

در هر اتفاق و موضوعی شما دو انتخاب دارید: آموزش ببینید یا قضاوت کنید. هر بار که مسیر یادگیری و آموزش را انتخاب می کنید لذت می برید و تجربه های جدید و فنون جدیدی را یاد می گیرید. آرامش ذهنی با کوچینگ 

کسانی که قضاوت می کنند همیشه با خوب و بد، بزرگ و کوچک، مثبت و منفی و … درگیر هستند و از لحظه حال خودشان لذت نمی برند.

سعی کنید در طول روز مثل یک بچه 5 ساله فقط مشاهده کننده اطرافتان باشید و از محیط، انسان ها و شرایط اطرافتان یاد بگیرید.

کسانی که در طول روز بیشتر قضاوت می کنند دچار نگرانی و استرس بیشتری می شوند. هر چقدر سطح قضاوت بیشتر می شود تولید احساس بد بیشتر می شود.

 پیشنهاد می کنم مقاله، برنامه ذهنی سریع ترین مسیر برای موفقیت را مطالعه کنید…

اگر انسان به همه چیز عشق بورزد و با تمام وجود انسان ها، طبیعت و همه چیزهایی که اطرافش هستند را دوست داشته باشد، آرامش و شادی بیشتری را تجربه می کند. آرامش ذهنی با کوچینگ 

کوچینگ به انسان یادآوری می کند که شما با مشاهده کردن و درس گرفتن از اتفاقات و چالش ها می توانید رشد کنید و موفقیت بیشتری داشته باشید.

کسانی که قضاوت می کنند میزان یادگیری شان را کاهش می دهند و برای خودشان استرس و نگرانی بیشتری ایجاد می کنند.

سعی کنید در طول روز بیشتر مشاهده کنید تا قضاوت کنید. همه چیز را همان طور که هستند بپذیرید و با ذهن و خودتان و دنیای که برای خودتان ساخته اید به قضاوت کردن نپردازید.

با اجرایی کردن این سه راهکار کوچینگ میزان آرامش زندگی خودتان را افزایش دهید و یک تغییر و تحول را در درک و عمل خودتان ایجاد کنید.

یادتان باشد تا عمل نکنید نتیجه ای برای شما حاصل نمی شود. در دنیای فیزیکی عمل مهم است و حرف اول را در نتیجه گرفتن عمل می زند. تلاش کنید و عمل کنید تا با رفتارهای جدید حال بهتری را تجربه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید