باورهای مخرب موفقیت

 

باورهای مخرب باعث می شود در مسیر موفقیت با موانع بزرگی مواجه شوید. شاید برای شما هم پیش آمده با شد که برای دستیابی به اهداف و خواسته ها ی خود بی انگیزه شده باشید. یکی از مهم ترین عواملی که باعث می شود شما بی انگیزه شوید ناهماهنگی بین باورها و تصویرهای ذهنی شما با رفتارها و عملکردتان است. در این مقاله می خواهیم به سه باورهای مخرب که باعث می شود در مسیر رسیدن  به اهداف و خواسته ها بی انگیزه شوید را مطرح کنیم. دقت داشته باشید که شما بایستی باورهای خود را به طور دقیق استخراج کنید و مورد تحلیل قرار دهید . باورهای مخرب باعث رفتار مخرب و در نهایت نتایج نامطلوب می شود.

 

شناخت باورهای مخرب موفقیت 

برای این که از اثر بد باورهای مخرب جلوگیری کنید بایستی این باورها را به خوبی بشناسید. بنابراین با من همراه باشید. 

 

باور اول موفقیت بدون شکست

افرادی که باور دارند که در همه ی مسیر ها برای موفقیت بایستی عالی باشند و در هیچ نقطه ای نبایستی شکست را تجربه کنند معمولا دست از تلاش بر می دارند. در واقع نداشتن شکست در فرهنگ لغت فرد باعث می شود که زودتر بی انگیزه شود . شما بایستی شکست را نوعی تجربه برای بهتر آموختن بدانید. هر بار که شکست می خورید بایستی دقت کنید که چه نکات جدیدتر و بهتری را یاد می گیرید. بنابراین یادگیری از شکست ها و تلاش بیشتر برای رسیدن به خواسته ها ویژگی مهم و باور صحیح افراد موفق است.

برای آشنایی بیشتر با ساختار ذهن خود این مقاله را مطالعه کنید.

 

باور دوم بایستی زود نتیجه بگیرم.

افرادی که به دنبال نتایج زود هنگام هستند معمولا کارهای زیادی انجام نمی دهند. قوانین طبیعت بر خلاف این تصور است و بهترین موفقیت ها با صبر کافی به دست می آیند. معمولا افرادی که به دنبال نتایج زود هنگام هستند سخت کوشی و تلاش بیشتر را بی معنی می دانند . این نگاه باعث می شود که تلاش کمتری داشته باشند و در رسیدن به اهداف خود ناکام باشند.

موفقیت را از چه کسی یاد بگیریم؟

داشتن صبر کافی یکی از مهم ترین ویژگی های افراد موفق است . آنها ایمان دارند که به نتیجه مطلوب خود دست می یابند و برای آن حاضر هستند بیشتر صبر کنند. 

 

باور سوم اگر موفق نشوم کسی من را دوست ندارد.

اگر فرد در ذهن خود باوری داشته باشد که دوست داشته شدن من مشروط بر این است که در انجام کار موفق شوم معمولا احساس بدی دارد. این دسته از افراد بخشی از انرژی خود را برای اثبات به دیگران و گرفتن تایید از آنها استفاده می کنند . برای اینکه در کارها موفق باشید بایستی خودتان را بی قید و شرط دوست داشته باشید. همچنین باورتان این باشد که من به عنوان انسان و اشرف مخلوقات با ارزش هستم و دوست داشتن من ارتباطی با موفقیت و دستاوردها ندارد. 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید