برنامه ریزی برای رسیدن به هدف


برنامه ریزی کلی 

برای داشتن برنامه ریزی دقیق ابتدا بایستی مسیر کلی رسیدن به هدف را مشخص کنیم. 

مسیر کلی رسیدن به اهداف باعث می شود که با سرعت بیشتر و دقیق تر به هدف برسیم . 

مسیر کلی به شما دید کلی نسبت به هدف می دهد و با داشتن این نقشه می توانید تمام مسیر را به صورت جامع ببینید. 

چطور زندگی که دوست داریم را ایجاد کنیم؟

ترسیم یک مسیر کلی به شما کمک می کند که ابزارها و مهارت های لازم برای رسیدن به هدف را مشخص کنید .

مسیر کلی و برنامه راهبردی به شما کمک می کند که میزان تلاش خود را مشخص کنید و با انگیزه بیشتری به برنامه ریزی بپردازید. 

اگر شما مسیرهای کلی زندگی و اهداف خود را بدانید ، می توانید زندگی خود را رهبری کنید. 

دقت کنید که برنامه ریزی که در ذهن همه افراد قرار دارد این است که بخشی از اقدامات روزانه خود را بنویسیم و بر اساس نوشته ای که داریم به اجرای آنها بپردازیم. 

برنامه ریزی فقط به همین مورد خلاصه نمی  شود و شما بایستی بدانید که رهبری کردن زندگی و رسیدن به اهداف در زندگی اهمیت بیشتری از مدیریت و طبقه بندی کار های لازم برای رسیدن به هدف است. 

برای ترسیم برنامه کلی و راهبردی خود بایستی به یک سوال مهم پاسخ دهید : 

 

من برای چه تلاش می کنم و در نهایت می خواهم به کجا برسم؟ 

پاسخ این سوال باعث می شود که برنامه کلی و مسیری که می خواهید طی کنید برای شما مشخص شود . 

به این ترتیب می توانید با یک چشم انداز دقیق اقدام به برنامه ریزی توصیفی کنید.حالا که برنامه راهبردی شما آماده شد و چشم انداز کلی برای مسیر خود دارید می توانید اقدام به برنامه ریزی توصیفی کنید. 

 

برنامه ریزی توصیفی 

در این برنامه ریزی می خواهید نقشه دقیق مسیر را ترسیم کنید و اقدامات عملی را یادداشت کنید. 

در این برنامه می خواهیم موانع مسیر و روش اجرا برای رسیدن به هدف را مشخص کنیم . 

 

برنامه ریزی توصیفی باعث می شود که شما از تک تک اقدامات لازم برای رسیدن به هدف و نحوه اجرای آنها اطلاع پیدا کنید. 

برای این که بازدهی کار شما بیشتر شود بهتر است که اقدامات لازم برای رسیدن به هدف را کتبی کنید و زمان لازم برای انجام هر اقدام را مشخص کنید. 

برنامه ریزی توصیفی کاربردهای زیادی در افزایش بهره وری شما دارد و باعث می شود که شما بهتر کار کنید. 

کسانی که برنامه ریزی توصیفی خوبی دارند می توانند سریع تر و کم هزینه تر به خواسته های خودشان برسند . 

 

به ترسیم هر دو مسیر دقت کنید 

برای اینکه به اهداف خود برسید و در زندگی دستاوردهای بیشتری را داشته باشید بایستی به هر دو مسیر و ترسیم آنها توجه داشته باشید. 

در واقع برای رسیدن به هر خواسته ای نیاز به ترسیم هر دو نقشه داریم .

 در نگاه اول همه فکر میکنند که نقشه توصیفی اهمیت بیشتری دارد اما بایستی به این نکته توجه کنیم که نقشه کلی مسیر اهمیت بیشتری دارد و به سوال اصلی یعنی قرار است چه کار کنیم پاسخ می دهد .

برخی از افراد آنقدر در نقشه های توصیفی خود غرق شده اند که برای طراحی نقشه کلی راه و برنامه راهبردی خود وقت ندارند .

برای اینکه تعادل در برنامه ریزی داشته باشید بایستی به برنامه راهبردی  توجه بیشتری داشته باشید.

یکی از موارد مهم که در موفقیت شما نقش دارد این است که نقشه کلی شما برای موفقیت در کنکور چیست ؟

ابتدا نقشه راه را در مورد کنکور ترسیم کنید.

بعد برای برنامه ریزی دقیق و نقشه توصیفی اقدام  کنید.

پتانسیل موفقیت 

نقشه کلی و برنامه راهبردی  به شما کمک زیادی می کند که نقشه توصیفی ر ا دقیق ترسیم کنید.

در واقع این نقشه راه است که میزان تلاش و وقتی که بایستی برای رسیدن به هدف اختصاص دهید را مشخص می کند.

وقتی مسیر را ه شما مشخص باشد با تصویری واضح تر اقدام به طراحی نقشه توصیفی می پردازید.

یکی از مهم ترین مسائل در زندگی شما نقشه راه است .

برای هر کدام از خواسته هایی که در زندگی دارید باییستی نقشه راه را تهیه کنید.

توجه به نقشه را ه باعث می شود که رهبری زندگی را در کنترل خود داشته باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید