بهشت و جهنم در تغییر

 

زمانی که تصمیم به تغییر دارید، مغز در مقابل تغییر شما مقاومت می کند.

در این مقاله می خواهیم با مفهوم بهشت و جهنم در رسیدن به خواسته ها و اهداف خودمان بپردازیم.

خدای مهربان که خالق انسان است، بیشترین آگاهی را نسبت به عملکرد انسان دارد. در قرآن کریم برای انجام یک کار از مفاهیم بهشت و جهنم استفاده می کند.

بنابراین یکی از الگوهای مهم و کاربردی برای انجام یک کار الگوی بهشت و جهنم است.

بهشت

بهشت نماد خوبی، موفقیت، دستاورد، نتیجه، آرامش، نعمت و احساس خوب است.

یکی از راهکارها برای اقدام کردن این است که مزیت ها و نکات مثبت عمل را در نظر بگیریم.

برای استفاده از مفهوم بهشت، توجه را به مزیت ها و نکات مثبت عمل کردن متمرکز می کنیم.

اگر این کار را انجام بدهم، اگر این عادت را بسازم، اگر این کسب و کار را ایجاد کنم و … در ادامه به چه موارد مثبت و مفیدی دست پیدا می کنم؟

وقتی به لیستی از موارد مثبت توجه می کنیم انگیزه بیشتری برای عمل کردن داریم.

برای تحمل سختی ها و رنج مسیر به مغز مزیت ها و لذت های آینده را یادآوری می کنیم.

جهنم

جهنم مفهوم رنج، عذاب، سختی، مشقت و احساس بد است. اگر می خواهید از آتش این جهنم خارج شوید بایستی اقدام کنید.

بنابراین یکی دیگر از مفاهیمی که انسان را دعوت به اقدام می کند، مفهوم جهنم است.

اگر اقدام نکنید، اگر رشد نکنید، اگر تلاش نکنید و … دچار چه جهنمی می شوید؟

هر چقدر واضح تر برای خودتان تعریف کنید که با عمل نکردن چه مزیت هایی را از دست می دهید و در چه جایگاهی قرار می گیرید این مکانیسم بهتر عمل می کند.

 

برای تماشا ویدئو بهشت و جهنم کلیک کنید

چند مثال کاربردی:

اگر ثروتمند باشم: می توانم هر چیزی که دلخواه من هست را خریداری کنم

می توانم به هر جایی که دوست دارم سفر کنم

می توانم کاری را که دوست دارم انجام دهم.

برای خانواده خودم و دیگران مفید باشم

می توانم به دیگران کمک کنم.

اعتماد اطرافیان به من بیشتر است

امکانات و آسایش بیشتری را تجربه می کنم.

ثروتمند شدن را خیلی دوست دارم و برای رسیدن به بهشت ثروت تلاش می کنم. هر وقت به موانعی برخورد کردم مزیت های ثروت را یادآوری می کنم و برای رسیدن به این بهشت و امکانات تلاش می کنم.

اگر فقیر باشم :

بایستی برای دیگران کار کنم

قدرت خرید چیزهایی که دوست دارم را ندارم

اعتباری در بازار ندارم 

نمی توانم هیچ کمک مالی به دیگران داشته باشم.

همیشه بایستی برای پول کار کنم

وقت زیادی را با خانواده نیستم

نمی توانم تفریح و مسافرت داشته باشم

امکان خدمت کردن و مفید بودن برای من کم می شود.

وقتی کسی خانه من را ببینید احساس خجالت می کنم

ماشین خوبی برای تردد ندارم

من می خواهم تلاش کنم تا سریع تر از جهنم فقر خارج شوم و شرایط خودم را تغییر دهم.

هر وقت به مانعی برخورد کنم با خودم می گویم تمام تلاش خودت را انجام بده تا در جهنم فقر اسیر نشوی.

مکانیزم عملکرد انسان:

همه انسان ها در هر لحظه با هر تصمیم می خواهند از جهنم خارج و به بهشت وارد شوند.

تصمیمات زندگی شما بر اساس رهایی از رنج ها و رسیدن به لذت است.

اگر می خواهید به دیگران هم کمک کنید بایستی توجه کنید در چه جهنمی گیر کرده است و شما با خدمات خودتان می توانید چه کمکی برای رهایی فرد از جهنم داشته باشید.

در واقع تمام زندگی انسان تلاش کردن برای رهایی از جهنم ها و رسیدن به بهشت است.

وقتی می خواهید بیدار شوید در کسری از ثانیه تصمیم گیری اتفاق می افتد: بیدار شدن باعث رسیدن به بهشت می شود یا جهنم؟

اگر بیدار شدن جهنم باشد خوب شما خواب را ترجیح می دهید.

اگر بیدار شدن بهشت باشد به سرعت بیدار می شوید.

به عنوان مثال: مطالعه کردن برای من بهشت است چون باعث رشد، پیشرفت و موفقیت من می شود.

از طرفی تماشای تلویزیون برای من یک جهنم است که وقت، انرژی و تمرکز من را می گیرد.

بنابراین من هر بار از تماشای تلویزیون به سمت مطالعه فرار می کنم.

مهم ترین عامل تعریف بهشت و جهنم در زندگی است.

به صورت آگاهانه بهشت و جهنم زندگی خودتان را تعریف کنید.

هدف گذاری و بهشت و جهنم:

اقداماتی که برای رسیدن به اهداف انجام می دهید را یادداشت کنید و آنها را با مفاهیم بهشت و جهنم ترکیب کنید.

هر اقدامی که انجام می دهید مشخص کنید که از چه جهنمی رها می شوید و به چه بهشت و مزیتی می رسید.

هر چقدر آگاهانه عمل کنید نتایج بهتر و موثرتر خواهند بود.

بنابراین هر تمرینی که برای رسیدن به هدف انجام میدهید به صورت آگاهانه مزیت های انجام دادن (بهشت) و رنج های انجام ندادن (جهنم) را مشخص کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید