درماندگی آموخته شده مارتین سلیگمن

 

درماندگی آموخته شده

شاید شما هم در حوزه ای از زندگی خود تلاش زیادی کردید و چون نتیجه نگرفتید و به موفقیت نرسیدید این مسیر را رها کردید.

 وقتی چند بار شکست می خورید چه حسی دارید ؟

 آیا کلمات نمی توانم و نمی شود را به کار می بندید ؟

 تا به حال شده بگویید من باید این شرایط را تحمل کنم چون هیچ کاری از دست من بر نمی آید ؟

 چه مسائلی را در زندگی باید تغییر دهید اما احساس می کنید که قدرت تغییر ندارید؟

در این مقاله با هم یک نظریه بسیار مهم از آقای مارتین سلیگمن در مورد درماندگی آموخته شده را بررسی می کنیم تا یکی از چاله هایی که در مسیر موفقیت وجود دارد را به خوبی بشناسیم .

شناسایی این چاله ها به شما کمک می کند که در حوزه های مختلف زندگی خود دست به تلاش بیشتر بزنید و تغییرات لازم را ایجاد کنید.

 

درماندگی آموخته شده

 

 

شما می توانید درماندگی آموخته شده را بیاموزید و وقتی که درماندگی را یاد گرفتید شرایط بد و بحرانی را تحمل می کنید اما دست به اقدام نمی زنید.

اما بعد از اینکه متوجه شدید و سطح آگاهی شما بالاتر رفت شرایط را به خوبی درک می کنید و از درماندگی آموخته شده جلوگیری می کنید.

مطالعه مقاله موفقیت چیست؟ تعریف دقیق از موفقیت و کوچینگ

کسانی که در زندگی خود چند بار تلاش کردند که زبان خارجی یاد بگیرند ، چند بار تلاش کردن که وزن کم کنند ، جند بار تلاش کردن که کسب و کار پر رونق را ایجاد کنند، چند بار تلاش کردن که روابط بهتری داشته باشند، اما موفق نشدن و احساس کردند که دست خودشان نیست دچار درماندگی آموخته شده ، هستند.

هر زمان که شما احساس کنید که کنترلی بر شرایط ندارید و عمل کردن یا عمل نکردن شما هیچ تفاوتی ندارد ، این امکان وجود دارد که دچار درماندگی آموخته شده ، باشید.

 

آزمایش آقای مارتین سلیگمن :

 

آقای مارتین سلیگمن که به عنوان پدر روانشناسی مثبت شناخته می شود آزمایشی را بر روی سه دست سگ انجام داد.

دسته اول به عنوان شاهد و هیچ اقدامی روی آنها انجام نشد.

دسته دوم سگ ها در معرض شوک الکتریکی قرار گرفتند و هرچقدر هم که تلاش کردن این شوک الکتریکی متوقف نشد. بعد از

چند بار تلاش این دسته از سگ ها شوک الکتریکی را پذیرفتند و بدون هیچ اقدامی برای فرار از شوک الکتریکی ، در همان جا ماندند.

دسته سوم سگ ها مورد شوک الکتریکی قرار گرفتند با این تفاوت که برای این دسته از سگ ها یک دکمه جهت قطع شوک قرار

دادند. سگ ها بعد از چند بار تلاش بدون اینکه متوجه شوند به کلید برخورد می کردند و شوک الکتریکی قطع می شد.

دسته سوم به این باور رسیدند که اگر کاری انجام دهند احتمال قطع شدن شوک الکتریکی وجود دارد.

 

بخش نهایی تحقیق

 

حالا این سه دسته سگ را در محل جدیدی قرار دادند که یک سمت شوک الکتریکی وجود داشت و در سمت دیگر شوک الکتریکی وجود نداشت .

بین این دو جایگاه یک مانع کوچک قرار دادند که همه سگ ها می توانستند از این مانع عبور کنند.

دسته اول که گواه بودند با کمی تعلیل و تحمل شوک از مانع عبور کردند و به مکان بدون شوک الکتریکی رفتند.

دسته دوم بدون تلاش برای تغییر مکان همان شوک الکتریکی را تحمل کردند و هیچ اقدامی برای عبور از مانع انجام ندادند.

شرایط تغییر کرده است اما این دسته از سگ ها تصور می کننند که هیچ تاثیری در شرایط ندارند و به همین دلیل هم هیچ اقدامی انجام نمی دهند.

دسته سوم بلافاصله از مانع عبور کردند و به محل امن که بدون شوک الکتریکی بود، پریدند.

آقای مارتین سلیگمن بعد از بررسی این تحقیق نظریه درماندگی آموخته شده را مطرح کرد.

دسته دوم سگ ها به درماندگی آموخته شده، دچار شده بودند.

به همین دلیل هم برای رهایی از شوک الکتریکی هیچ اقدامی انجام نمی دادند.

انسان ها هم در برخی از موارد دچار درماندگی آموخته شده می شوند. وقتی چند بار تلاش کردید و نتیجه مطلوب نگرفتید بایستی مراقب این چاله باشید.

مطالعه مقاله جملات مثبت و خود انگیزشی

خیلی از انسان ها کاری را شروع کردند اما به همین دلیل که احساس می کنند هر اقدامی کردم نشد ، رها کردند.

کسانی که تلاش می کنند در ادامه مسیر با شکست مواجه می شوند و با تکرار شکست دست از اقدام می کشند و می گویند کار من نیست و هر کاری که کردم نشد ، نشانه هایی از درماندگی آموخته شده دارند.

کسانی که تلاش می کنند و اگر در مسیر شکست خوردند یاد می گیرند و تلاش خودشان را بیشتر می کنند تا به نتیجه مطلوب برسند از این دام رها می شوند.

شما هم با توجه به این تحقیق بایستی آگاه باشید که در برخی از موارد ممکن است درماندگی آموخته شده برای شما ایجاد شده است. حالا با آگاهی که دارید بایستی اقدام کنید و هر بار یاد بگیرید و با قدرت بیشتر در مسیر رسیدن به خواسته ها و اهداف حرکت کنید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید