دستاوردهای زندگی

 

می خواهید در زندگی نتایج عالی بگیرید دستاورد های بیشتری داشته باشید و موفقیت های بهتری بدست بیارید.

اولین قدم این است خواسته های خودتان را بزرگتر کنید ببینید چه خواسته هایی در زندگی دارید چقدر می خواهید درآمد داشته باشید، چقدر می خواهید سالم تر باشید، چقدر می خواهید روابط خوبی داشته باشید، چقدر می خواهید اثر بخش و اثر گذار باشید، چقدر می خواهید عشق داشته باشید، چقدر می خواهید آگاهی داشته باشید درک داشته باشید، هر چقدر این خواسته ها بزرگ تر می شوند نیروهای بزرگتری تولید می کنید و شما را به حرکت در می آورد .

حتما مطالعه کنید:  نقش دانشمندان در زندگی انسان ها

کسانی که موفقیت ها و دستاورد های بیشتری بدست می آورند معمولا بزرگ تر فکر می کنند و خواسته های بزرگ تری دارند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید