شعور تغییر در کوچینگ چیست؟

شعور تغییر در کوچینگ پارامتر بسیار مهمی در تغییر است. همه انسان ها می خواهند تغییر کنند و با تغییر کردن به خواسته ها و اهداف زندگی خود دست پیدا کنند. خیلی از ما برای یک تغییر مهم آمادگی کافی نداریم.

بزرگترین مسئله ای که همه با آن مواجه هستیم شعور تعییر است تصمیم گرفتم این مفهوم را برای شما توضیح دهم.

شعور تغییر

 

شعور تغییر در کوچینگ دو بعد دارد ، بعد اول در درون فرد قرار دارد و نام آن نیت است . فرد چه نیتی برای تغییر و رسیدن به خواسته ی خود دارد.

اگر قرار است در یک زمینه خاص به هدفی برسید و شرایط را تغییر دهید، چه نیتی دارید.

 

ویژگی های نیت

نیت شما بایستی سه ویژگی مهم داشته باشد :

پاک باشد : نیت بایستی پاک باشد و خودتان به پاکی آن ایمان داشته باشید.

خالص باشد : مهم ترین اصل در رسیدن به هر نتیجه ای خلوص نیت است . بنابراین نیت خود را خالص کنید .

سازنده و خیرخواهانه باشد : نیت شما بایستی همراه خیر باشد و در دیگران اثر مثبت داشته باشد.

بعد دیگر شعور تغییر پیش بینی است .همان طور که شما تغییر می کنید تمام دنیا هم در حال تغییر است .

برای مطالعه مقاله باورهای مخرب در موفقیت کلیک کنید.

سوال اینجا است که آیا بعد از تغییرات ایجاد شده در دنیا باز هم تغییر شما ارزشمند است ؟

برای این مورد بایستی قدرت پیش بینی خوبی داشته باشید.

پیش بینی کردن

شما بایستی اخبار مربوط به حوزه کاری خود را دنبال کنید و با توجه به این اخبار اقدام به تحلیل و پیش بینی کنید.

پیش بینی کردن به شما کمک می کند که یک گام از سایر افراد جلوتر باشید.

عاملی که انسان ها را خیلی زود به بالا می برد و برخی از افراد به پایین می کشد، شعور تغییر است.

چطور زندگی که دوست داریم را ایجاد کنیم؟

شعور تغییر مثل آسانسور عمل می کند و شما بایستی به قدرت آن دقت داشته باشید. اگر می خواهید دکمه طبقه بالاتر را بزنید و به مقصد خود برسید بایستی شعور تغییر خود را قوی تر کنید.

برای خود نیت های پاک و خالص و سازنده انتخاب کنید .

اخبار حوزه کاری خود را رصد کنید و یک قدم از سایر رقبا جلوتر باشید. با پیش بینی صحیح تصمیم های صحیح بگیرید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید