قاتلان اعتماد به نفس

بسیاری از عوامل و قاتلین اعتماد به نفس درونی هستند و چند تا مورد بیرونی هستند و باز هم برمیگردند به عوامل درونی

خیلی مهم است که بدانیم که اگر ما از درون تغییر کنیم در بیرون نتایج فوق العاده ای را کسب می کنیم.

پس اگر قرار است اعتماد به نفس خودم را قدرتمند کنم اول باید به درون خودم مراجعه کنم ببینیم چه چیز هایی در درون ما ساخته شده که باعث شده اعتماد به نفس کمتری داشته باشم باعث میشود اقدام نکنم و نتیجه نگیرم .

اولین قاتل اعتماد به نفس

1.توقعات اشتباهه

افرادی که از خودشان توقعات اشتباهی دارند و با خودشان می گویند من اصلا نباید اشتباه کنم، من باید کارهام همیشه عالی باشه این افراد به خاطر اینکه نباید اشتباه کنند هیچ کاری انجام نمیدهد و این هر بار اعتماد به نفس فرد را کاهش می دهد.

2.قضاوت های سختگیرانه

3.کامل گرایی

افرادی که دنبال شرایط ایده آل هستند و با خودشان می گویند تا وقتی من مهارت عالی بدست نیارم، تا وقتی قوی نشوم و… اصلا هیچ کاری انجام نمیدهم این افراد هیچ وقت رشد نمی کنند و هیچ کاری را انجام نمی دهند زمان درگذر است دیگران شروع می کنند اقدام می کنند بعد از مدتی حرفه ای می شوند و کار عالی ارائه می دهند ولی شما دنبال این هستید که اول شرایط عالی شود بعد انجام دهیم .

4.ترس

5.تجربه و مهارت کم

اعتماد به نفس بخش زیادی برمی گردد به درون ما و یک بخشش برمی گردد به مهارت و توانمندی ما اگر شما این موارد رو برطرف کنید اعتماد به نفس شما قدرتمند می شود و می تونید در زندگی خود تغییرات عالی را ایجاد کنید و لذت و بهره بیشتری ببرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید