موفقیت چیست؟موفقیت قطعی در سایه مهارت و یادگیری

موفقیت چیست؟

موفقیت چیست؟ سوال بسیاری از افراد این است که چگونه موفق شویم. در این مقاله می خواهیم در مورد موفقیت و چگونه موفق شدن با هم صحبت کنیم.

به تعریف ساده از موفقیت و همچنین دیدگاه های مختلف در مورد موفقیت در این مقاله ارائه می شود.

نظر شما در مورد موفقیت چیست؟

شما چه تعریفی در مورد موفقیت دارید؟

 

 

تخیل با تحول تفاوت دارد؟

تخیل به فرآیند سفر ذهن به دور دست ها و تصور موفقیت های بزرگ است . در مرحله تخیل شما با تمام تمرکز خواسته خودتان را ترسیم می کنید و به آن دقیق فکر می کنید. 

یکی از مهم ترین ویژگی های افراد موفق قدرت تخیل عالی است.تا هدفی را در ذهن خود مجسم نکنید اتفاقی در بیرون رخ نخواهد داد. بنابراین تغییر از درون با تخیل های دقیق اتفاق می افتد.موفقیت چیست؟ 

کسانی که بیشتر اهل تصویر سازی هستند و می توانند تصویر موفقیت خود را تجسم کنند معمولا دستاوردهای بیشتری را به دست می آورند. نکته مهم این است که تخیل نیاز به یک مرحله مهم دارد تا تبدیل به تحول شود. 

اقدام کردن در راستای تخیل ذهنی باعث می شود که تحول رخ دهد. بال دوم برای رسیدن به موفقیت و تغییر دادن شرایط ،اقدام کردن است . با یک گام ساده شروع کنید و در جهت رسیدن به خواسته های خود اقدام کنید.اگر می خواهید طعم موفقیت را بچشید بایستی بهای آن را پرداخت کنید .مهم ترین بهای موفقیت انجام دادن کارهایی است که تا کنون انجام نداده اید. وقتی دست به اقدام می زنید در اطراف خود تغییر را احساس می کنید .این احساس تغییر باعث تحول شما می شود و شما از جایگاه کنونی خود به سمت موفقیت حرکت می کنید. 

موفقیت ها به اقدام شما وابسته است. موفقیت خودت را مشخص کنید و برای رسیدن به آن همین امروز کاری انجام دهید .برای به دست آوردن مهارت ابتدا بایستی عمل کنید. لذت بردن از موفقیت را قبل رسیدن به هدف تجربه کنید.

اگر موفق شدن را دوست دارید و از  آن لذت می برید بایستی برای آن تلاش کنید و بهای  آن را پرداخت کنید. موفقیت های روز افزون هر روز یک کار کوچک در راستای رسیدن به هدف خود انجام دهید. با این کار شما هر روز در نقطه ای متفاوت از روز گذشته خود قرار می گیرید.

باورهای مخرب باعث می شود در مسیر موفقیت با موانع بزرگی مواجه شوید. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای دستیابی به اهداف و خواسته ها ی خود بی انگیزه شده باشید.

موفقیت را از چه کسی یاد بگیریم؟

یکی از مهم ترین عواملی که باعث می شود شما بی انگیزه شوید ناهماهنگی بین باورها و تصویرهای ذهنی شما با رفتارها و عملکردتان است.موفقیت چیست؟  سه باور مخربی که باعث می شود در مسیر رسیدن  به اهداف و خواسته ها بی انگیزه شوید را مطرح می کنیم. دقت داشته باشید که شما بایستی باورهای خود را به طور دقیق استخراج کنید و مورد تحلیل قرار دهید .


 

باور اول موفقیت بدون شکست

افرادی که باور دارند که در همه ی مسیر ها برای موفقیت بایستی عالی باشند و در هیچ نقطه یی نبایستی شکست را تجربه کنند معمولا دست از تلاش بر می دارند. در واقع نداشتن شکست در فرهنگ لغت فرد باعث می شود که زودتر بی انگیزه شود .موفقیت چیست؟ 

شما بایستی شکست را نوعی تجربه برای بهتر آموختن بدانید. هر بار که شکست می خورید بایستی دقت کنید که چه نکات جدیدتر و بهتری را یاد می گیرید. بنابراین یادگیری از شکست ها و تلاش بیشتر برای رسیدن به خواسته ها ویژگی مهم و باور صحیح افراد موفق است.موفقیت چیست؟

 

باور دوم بایستی زود نتیجه بگیرم.

افرادی که به دنبال نتایج زود هنگام هستند معمولا کارهای زیادی انجام نمی دهند.باید از خود بپرسند که موفقیت چیست؟ قوانین طبیعت بر خلاف این تصور است و بهترین موفقیت ها با صبر کافی به دست می آیند. 

معمولا افرادی که به دنبال نتایج زود هنگام هستند سخت کوشی و تلاش بیشتر را بی معنی می دانند . این نگاه باعث می شود که تلاش کمتری داشته باشند و در رسیدن به اهداف خود ناکام باشند.موفقیت چیست؟

 

باور سوم اگر موفق نشوم کسی من را دوست ندارد.

اگر فرد در ذهن خود باوری داشته باشد که دوست داشته شدن من مشروط بر این است که در انجام کار موفق شوم معمولا احساس بدی دارد. این دسته از افراد بخشی از انرژی خود را برای اثبات به دیگران و گرفتن تایید از آنها می کنند .

شعور تغییر چیست؟

برای اینکه در کارها موفق باشید بایستی خودتان را بی قید و شرط دوست داشته باشید.موفقیت چیست؟ همچنین باورتان این باشد که من به عنوان انسان و اشرف مخلوقات با ارزش هستم و دوست داشتن من ارتباطی با موفقیت و دستاوردها ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید