موفقیت چیست؟ به تعریف دقیق از موفقیت و کوچینگ

موفقیت چیست ؟

اگر هنوز با یک تعریف صحیح از موفقیت آشنا نشدید پیشنهاد من این است که هر کجای مسیر هستید استپ کنید و نگاه خود را نسیت به موفقیت تغییر دهید. من به شما قول می دهم که وقتی نگاه صحیح به موفقیت داشته باشید ، نتیجه گرفتن برای شما ساده می شود. 

خیلی از افراد را می بینم که به دنبال مسیرهایی برای موفق شدن هستند اما آنها هنوز دید درستی نسبت به موفقیت ندارند و به همین دلیل هم بعد از سالها تلاش باز هم به نتیجه مطلوب خود دست نیافته اند. 

این که من مکانیسم یک موضوع را به خوبی در ک نکرده ام و برای آن نهایت تلاش خودم را می کنم باعث بی اعتمادی و سرخوردگی من می شود. بنابراین اهمیت اینکه تعریف صحیحی از موفقیت داشته باشیم خیلی زیاد است.

موفقیت چیست؟

موفقیت در درون فرد اتفاق می افتد!!

به این موضوع دقت ویژه ای داشته باشید که موفقیت در درون فرد اتفاق می افتد و فرد به عیار بالاتری در وجود خود دست پیدا می کند.

در واقع به جای اینکه به دنبال شرایط بیرون باشیم بایستی به تقویت درون و شناخت عظمت خودمان بپردازیم . وقتی انسان شناخت خوبی از خودش و تواننمندی های خودش داشته باشد قطعا راه موفقیت خود را پیدا میکند.

درون انسان شامل اندیشه ها ، احساسات و اقدامات و اعمال ما هستند. انی موارد در کنترل خود انسان است . هیچ فردی نمی تواند توجیه ای برای انجام ندادن این کارها داشته باشد . چون تمام این موارد در اختیار خود فرد است .وقتی با این نگاه به سمت موفقیت حرکت کنید خواهید دید که چقدر مسیر برای شما جذاب می شود. بنابراین موفقیت از درون و توسط تقویت خودمان شروع می شود. وقتی فکر شما ، احساس شما و اعمال شما ارزشمند می شود به صورت تمام اتوماتیک نماد بیرونی شما هم عالی تر می شود.

 

موفقیت خود را در بیرون نمایش می دهد.

موفقیت انعکاس نماد درون هر فرد در بیرون است . هر تغییری که شما در درون خود ایجاد می کند در بیرون برای شما به نمایش در می آید. بنابراین به دنبال نتایج زود هنگام نباشید و با هماهنگی قوانین هستی به تلاش بپردازید. وقتی شما درون خود را قوی می کنید و سرشار از نیت های خیر و خوبی، احساسات عالی و بی نظیر و اعمال دقیق و منظم می شوید شرایط بیرون محکوم به تغییر هستند. 

جالب است که وقتی شما تغییر می کنید تمام اتفاقات زندگی شما ، افراد اطراف شما ،فرصت ها و موقعیت های اطراف شما تغییر می کند.تمام این موارد زیبایی تغییر را نشان می دهند.بنابراین موفقیت حاصل یک درون قوی و ارزشمند است و شما بایستی از درون احساس موفقیت کنید.

اگر عکس این مسیر را طی کنید و بر طبق آن چیزی که افراد مختلف بیان می کنند شما از چشیدن طعم موفقیت محروم می شوید.این که من به دنبال فقط پول باشم و بخواهم از بیرون تغییر کنم در من سرخوردگی اینجاد می کند و نسبت به خودم و مسیر موفقیت بی اعتماد می شوم. 

اما اگر درون خودم را قوی کنم تمام این موارد به سمت شما جذب می شوند چون لیاقت شما بیشتر شده است. اگر کسی به موفقیت رسیده است بدانید که لیاقت آن را داشته و دورن خود را تقویت کرده است.اگر می خواهید شما هم موفق تر باشید بایستی ابتدا لیاقت خود را افزایش دهید تا نعمت ها ، فرصت ها و شرایط عالی به سمت شما حرکت کنند.

جمع بندی و نکته پایانی

در پایان بایستی به این نکته توجه کنید که مسیر موفقیت ابتدا از درون شروع می شود و خود فرد متوجه این حرکت است و شاید مدت زمان چند ماه و برخی از موارد به یک سال هیچ تغییری را تجربه نکنید اما شما بایستی با اعتماد به خودتان و قوانین هستی به این تلاش ادامه دهیدبعد از مدتی خواهید دید که افراد می گویند که به صورت یک دفعه ای شانس آوردید و موفق شده اید. 

علت این است که این افراد با مکانیسم موفقیت آشنا نیستند و به همین دلیل هم موفقیت تمام افراد را به شانس گره می زنند.

اگر قرار است موفقیت را تجربه کنید بایسیت به ارزش های درونی خود توجه بیشتری داشته باشید چون این ارزش ها به مراتب از ارزش های مادی گران تر هستند و در خوشبختی شما سهم بیشتری دارند. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید