کوچینگ موفقیت چیست ؟ قسمت اول

خوب این سوال برای همه افراد ایجاد می شود . کوچینگ  موفقیت چیست ؟ برخی به دلیل اینکه پاسخ درستی دریافت می کنند و درک خوبی از موفقیت به دست می آورند، در مسیر موفقیت قرار می گیرند.

عده ای هم پاسخ اشتباه دریافت می کنند و نتیجه این می شود که از مسیر موفقیت و پیشرفت خارج می شوند.

کوچینگ چیست؟ قسمت دوم

در این نوشته شما با تعریف درست موفقیت آشنا می شوید و تمام تلاش ما این است که شما را به درک درستی از موفقیت برسانیم. کوچینگ   موفقیت چیست ؟

بنابراین با ما همراه باشید

هر انسان دو دنیا دارد

انسان ها دارای دو دنیا هستند دنیای درونی و دنیای بیرونی

موفقیت ارتباط مستقیم با دنیای انسان ها دارد.

برای شناختن مسیر درست موفقیت لازم است که دنیای انسان ها را بهتر درک کنیم و به شناخت خوبی از آنها به دست آوریم.

 

دنیای درونی برای موفقیت

از نام این دنیا متوجه می شویم که در درون انسان ها قرار دارد.

دنیای درون شامل : اندیشه ها، احساسات، رفتارها، نظم، برنامه ریزی، مهارت ها، نقاط قوت، انتخاب ها، آگاهی های و… یک انسان است.

ویژگی اصلی دنیای بیرون این است که هر لحظه بدون هیچ مانعی قابلیت تغییر و بهتر شدن دارد.

قهرمان زندگی کیست؟

هیچ کسی نمی تواند به دنیای درونی شما نفوذ کند و به آن آسیب بزند.

دنیای درون که رشد می کند قدرت درونی یک فرد بیشتر می شود.

دنیای بیرون

دنیای بیرون شامل تمام مواردی است که در اطراف خود می بینید. کوچینگ  موفقیت چیست ؟

امکاناتی از قبیل انسان ها، ماشین، خانه، لوازم لوکس، گوشی، شهرت، ثروت بیشتر، لباس زیبا و تمام مواردی که در بیرون انسان وجود دارد.

کوچینگ موفقیت چیست؟

دنیای بیرون هر لحظه ممکن است دچار خطا شود و از بین برود.

دنیای بیرون امانتی است که انسان ها توسط آن آزمایش می شوند.

دنیای بیرون هر لحظه می تواند از دست برود و به دست بیاید.

حالا که با دنیای درون و بیرون آشنا شدید با هم سراغ تعریف موفقیت می رویم.

 

موفقیت چیست ؟

موفقیت به معنای تقویت دنیای درون و گسترش دادن نیروهای درونی است . کوچینگ  موفقیت چیست ؟

وقتی نیروهای درونی یک انسان رشد می کند و تقویت می شود این نیروها در بیرون بازتاب می کند و دنیای بیرون را به صورت خودکار تغییر می دهد.

بنابراین امکانات و شرایط خوب در صورتی برای یک انسان مهیا می شود که درون خود را قوی تر کند. کوچینگ  موفقیت چیست ؟

شرایطی که دارید، درآمدی که دارید، روابطی که دارید، سلامتی که دارید، شهرت و موفقیتی که دارید ارتباط مستقیم با دنیای درون شما دارد.

کوچینگ چیست؟ قسمت اول

اگر انسانی شرایط عالی دارد و زندگی سعادتمندانه ای دارد ابتدا لیاقت این زندگی را در دنیای درون خود به دست اورده است.

مسیر درست موفقیت کار کردن روی دنیای درون و قدرت ها درونی است.

وقتی قدرت های درونی گسترش می یابد دامنه اثر شما و شرایط شما تغییر می کند.

با تغییر دنیای درون دنیای بیرون به طور کلی تغییر می کند. و این یک خبر فوق العاده است.

پس اگر می خواهید موفقیت را در زندگی خود تجربه کنید به تقویت دنیای درونی خود بپردازید و ایمان داشته باشید که همه چیز به نفع شما تغییر می کند.

پس موفقیت به معنای تقویت دنیای درون و گسترش دادن نیروهای درونی است . کوچینگ  موفقیت چیست ؟

وقتی نیروهای درونی یک انسان رشد می کند و تقویت می شود این نیروها در بیرون بازتاب می کند و دنیای بیرون را به صورت خودکار تغییر می دهد.

بنابراین امکانات و شرایط خوب در صورتی برای یک انسان مهیا می شود که درون خود را قوی تر کند.

شرایطی که دارید، درآمدی که دارید، روابطی که دارید، سلامتی که دارید، شهرت و موفقیتی که دارید ارتباط مستقیم با دنیای درون شما دارد.

اگر انسانی شرایط عالی دارد و زندگی سعادتمندانه ای دارد ابتدا لیاقت این زندگی را در دنیای درون خود به دست اورده است. کوچینگ  موفقیت چیست ؟

مسیر درست موفقیت کار کردن روی دنیای درون و قدرت ها درونی است.

وقتی قدرت های درونی گسترش می یابد دامنه اثر شما و شرایط شما تغییر می کند.

با تغییر دنیای درون دنیای بیرون به طور کلی تغییر می کند. و این یک خبر فوق العاده است. کوچینگ  موفقیت چیست ؟

پس اگر می خواهید موفقیت را در زندگی خود تجربه کنید به تقویت دنیای درونی خود بپردازید و ایمان داشته باشید که همه چیز به نفع شما تغییر می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید