نظم شخصی در موفقیت

حتما شما هم شنیده اید که برای نتیجه گیری بایستی منظم بود . این که نظم نقش مهمی در موفقیت دارد را همه می دانند. در این مقاله می خواهم دید شما نسبت به نظم دقیق تر و جامع  تر شود.نظم شخصی

مطالعه چیست ؟ و چه زمان هایی مطالعه نکنیم ؟

قطعا مسیر موفقیت انجام منظم کارهای کوچکی است که افراد عادی و شکست خورده انجام نمی دهند. نکته جالب اینجا است که هیچ رازی در موفقیت وجود ندارد و شما می توانید با نظم شخصی در خودتان عادت های مثبت ایجاد کنید و به موفقیت های بی نظیری دست پیدا کنید.

 

تعریف نظم شخصی  :

انجام دادن کار درست در هر شرایط که قرار دارید را نظم شخصی می گویند. اگر حوصله ندارید ، سر درد هستید و یا هر مسئله ای برای شما به وجود آمده است چون تعهد دادید بایستی عمل کنید.

افرادی که بدون توجه به بهانه ها و دغدغه هایی که برای همه وجود دارد به کار اصلی و درست خود می پردازند دارای نظم شخصی در عملکرد هستند.

 

آیا نظم  شخصی فقط برای اجرای برنامه ها و بهره وری است  ؟

خیر نظم شخصی که برای موفقیت به شما کمک می کند ابعاد زیادی دارد. در کلام و صحبت کردن ،  در دین و سیاست ،  در احساسات ،  در نگرش ذهنی ، در رفت و  آمد ها ، در استفاده ازتکنولوژی و ابزارها  در افکار و در همه حوزه های زندگی .

 

نظم شخصی در کلام و صحبت کردن  :

یک زبان حراف داشتن در بسیاری از موار د برای شما نقطه ضعف است و مانع فرصت ها و نعمت ها است .شما بایستی توجه داشته باشید که هر کلام شما بازتابی به زندگی شما خواهد داشت . کسانی که دروغ می گویند و کسانی که غیبت می کنند کسانی که تهمت می زنند منتظر بازتاب های این کلام ها و صحبت ها باشند. اینجا است که در کلام و نوع صحبت کردن باعث می شود فرد به کلام خود آگاه باشد و در صحبت کردن خود دقت کند. اگر فردی به صحبت ها و بازتاب صحبت ها تتوجه کند می گویییم این فرد در کلام خود منظم است.

مطالعه مقاله با ساختار ذهن خود بیشترآشنا شوید.

 

نظم شخصی در احساس :

احساسات چهار دسته کلی دارن : احساس ترس ، عشق، نفرت و احساس جنسی . قدرت اساسی برای رسیدن به خواسته و موفقیت احساس دارد. اگر این احساسا ت را منظم کنیم و در جهت رسیدن به هدف از آنها استفاده کنیم قطعا نتایج عالی را کسب می کنیم. 

کسانی که در احساسا ت منظم نیستند معمولا با چاله های احساس مواجه می شوند و نتیجه مطلوب خودشان را نمی گیرند. کسانی که تعریف درستی از عشق ندارند در سن نو جوانی عاشق می شوند و به همین دلیل تمام برنامه های که برای رشد و پیشرفت و زندگی خود داشته اند را رها می کنند. 

عشقی که سازنده نباشد باعث بی نظمی می شود. نظم در احساسات سازنده بودن و مخرب بودن آن را تعیین می کنند.

 

نظم شخصی در افکار  :

اگر در مورد افکار خود نظم شخصی نداشته باشید و به فکر خود سازمان ندهید هر نوع فکری در ذهن شما می آید و برای شما دستاوردهایی را می سازند که دلخواه شما نیستند. هر انچه در دنیای فیزیکی می بیند حاصل طرز فکر شما است. اگر نحوه فکر کردن شما یا افکار شما تغییر کنند شما شرایط جدیدی را ایجاد می کنید.

بنابراین نظم در افکار باعث می شود که شما در افکار خود دقیق تر شوید و هر فکری را به ذهن زیبای خود وارد نکنید. به دنبال افکاری باشید که شما را به خواسته ها و اهداف شما نزدیک کند.

 

 

نظم شخصی در نگرش ذهنی :

برای نگرش ذهنی مثبت بایستی منظم باشید و با نظم و دقت نگرش ذهنی خود را مثبت کنید. و تنها مسیر موجود برای توسعه عادت های مثبت و سازنده است . کسانی که قادر به ساختن عادت های مثبت و سازنده نیستند. 

بنابراین با قدرت  خود عادت نگرش ذهنی مثبت و توجه به نکات مثبت در هر اتفاق و مسئله ای را ایجاد کنید. کسانی که در نگرش ذهنی خود منظم هستند هر برداشت و توجه ای را ندارند با  فقط برداشت های مثبت و توجه به نکات مثبت را در برنامه دارند.

مطالعه مقاله سه کلید مهم برای تغییر دادن نتایج 

منظم بودن برای موفقیت به این معنا است که فقط افکار موفقیت را داشته باشید و احساس موفقیت را داشته باشید و اعمال شما در راستای موفقیت باشد. این به شما کمک می کند که در مسیر موفقیت قرار بگیرید. 

دوست عزیزم از امروز تصمیم بگیرید که نظم شخصی را در هر حوزه ای از زندگی خود ایجاد کنید و از موهبت هایی که از به دست می آورید لذت ببرید. برای رسیدن به موفقیت و طی کردن یک مسیر درست و مستقیم بایستی داشته باشید . اگر با هر مانع و سختی و بی حوصله شدن از انجام کار درست منصرف شوید بایستی یک مسیر پر پیچ و خم را طی کنید. 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید