هدف گذاری هوشمندانه چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

 

سوال مهمی که برای هر فرد که می خواهد رشد کند به وجود می آید.  همه انسان ها در زندگی خود دارای اهدافی هستند . بسیاری از افراد اهداف خود را آگاهانه انتخاب می کنند. 

دسته ای از افراد هم منتظر اطرافیان و دنیا هستندکه به چه شکلی برای آن ها رقم می خود . این افراد قدرت هدف گذاری ندارند و معمولا نتایجی که به دست می آورند با خواسته هایی که دارند تفاوت دارد.  هدف گذاری کمک می کند که شما سریع تر و با تمرکز بیشتر به خواسته های خود دست پیدا کنید. 

فقط هفت درصد از افراد دنیا جسارت هدف گذاری دارند . همین که شما مشخص کنید چه نتایجی می خواهید کسب کنید باعث میشود که از 93 درصد افراد دنیا سبقت بگیرید. 

هدف گذاری به این معنی است که تمام امکانات و منابع خود را مشخص کنید و با توجه به انها تصمیم بگیرید که برای زمان مشخصی در آینده به چه جایگاهی برسید.  بنابراین هدف داشتن باعث می شود که چشم انداز از خواسته های خود داشته باشیم.  کسانی که هدف مشخص و درستی را انتخاب می کنند مسیر رسیدن به هدف را با خطای کمتری طی می کنند.

 

ویژگی های هدف گذاری هوشمندانه 

برای داشتن یک هدف گذاری هوشمندانه بایستی دقت بیشتری در هدف گذاری داشته باشید.  اگر شما با دقت به هدف گذاری بپردازید و اهداف دقیقی را برای خود مشخص کنید، بازدهی بیشتری نیز برای رسیدن به اهداف تجربه می کنید. 

 

هدف خاص باشد 

در گام اول شما بایستی هدفی را انتخاب کنید که مخصوص شما و شرایطی که دارید، باشد.  هدف بایستی متناسب با شرایط محیطی شما ، توان ذهنی و همچنین امکانات شما باشد.  اگر هدف خود را با توجه به منابع خودتان طراحی کنید برای رسیدن به هدف با چالش و موانع کمتری مواجه می شوید. 

 

هدف قابل اندازه گیری باشد.

هدف شما بایستی به صورت کمی باشد . هدف بایستی با عدد و رقم بیان شود و دقیق باشد.  اهداف کیفی دارای ابهام هستند و همین ابهام باعث می شود که دسترسی به اهداف دشوار تر شود.  قوانین مغز شما و جهان هستی دارای دقت بیشتری است .  به عنوان مثال برای اهداف مالی بایستی به طور دقیق مبلغ مورد نظر را یادداشت کنید.  همچنین برای کسانی که می خواهند در حوزه تحصیلی هدف گذاری کنند بایستی به صورت دقیق نمره یا درصدی که در درسها می خواهند به دست آورند را یادداشت کنند. 

 

هدف قابل دستیابی باشد 

 

 

اهداف خود را به گونه ای طراحی کنید که برای شما قابل دستیابی باشند. اگر اهداف بزرگی دارید بایستی این اهداف را به چند هدف کوچکتر تقسیم کنید.  رسیدن به نتایج کوتاه مدت انگیزه شما را برای ادامه مسیر بیشتر می کند.  طی کردن یک مسیر بلند مدت هم با یک قدم کوچک شروع می شود،بنابراین اهداف بزرگ خود را به اهداف کوچکتر که قابل دستیابی باشند تقسیم کنید. 

 

برای رسیدن به هدف زمانی را مشخص کنید. 

اگر می خواهید بازدهی شما برای رسیدن به هدف بیشتر شود، زمانی را برای رسیدن به هدف مشخص کنید و با تمام وجود برای رسیدن به هدف تلاش کنید.  وقتی زمانی را برای رسیدن به هدف در نظر می گیرید، استرس مثبتی برای شما ایجاد می شود. 

هدف گذاری چیست؟

این استرس مثبت باعث می شود که بازدهی و تمزکز شما برای رسیدن به هدف بیشتر شود.  بنابراین برای هر کدام از اهدافی که دارید زمانی را مشخص کنید.  با این کار در اجرای برنامه های خود نیز موفق تر عمل می کنید. 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید