خویشتن تکانی در کوچینگ

برای رفتن به سال جدید بایستی خویشتن تکانی کنید.

کوچینگی ها خویشتن تکانی می کنند. قبل از اینکه خانه و محل زندگی را تمیز و پاکیزه کنیم، بایستی خانه درون خودمان را پاک سازی کنیم.

خانه تکانی کوچینگی به پاکسازی و  پالایش وجود می پردازد. در کوچینگ هر چیزی که می خواهید در بیرون تغییر دهید در ابتدا بایستی به درون توجه کنید.

اگر می خواهید در بیرون خانه تکانی کنید از خودتان سوال کنید که وجود خودم و درون ارزشمندم را خانه تکانی کرده ام؟

در این مقاله راه کارهای بسیار ساده ای برای خانه تکانی وجودتان ارائه می شود.

افکار و اندیشه : هر فکر منفی و مزاحم که در سال 98 باعث افت شما شده است را شناسایی کنید و رها کنید.

برای خانه تکانی افکار منفی بایستی خودتان را چک آپ کامل افکار کنید. چه  فکرهایی داشتید که شما را عقب نگه داشته است؟

چه کارهایی را می توانستید انجام دهید ولی با افکار منفی و نتوانستن این کارها را انجام ندادید؟

این افکار که به شما آسیب زده اند را رها کنید تا در سال 99 دستاوردها و نتایج عالی دریافت کنید.

احساس و انگیزه: هر احساسی که باعث آسیب و ناراحتی در سال گذشته شده اند را مشخص کنید و از آن ها رها شوید.

هر بار که در طول سال 98 حال شما بد شده است را مشخص کنید که ریشه این احساس بد چه چیزی بوده است. این عامل را حل کنید تا در سال 99 با احساس عالی و انگیزه بیشتر حرکت کنید.

عمل و اقدام : هر عملی که انجام دادید و به شما آسیب زد را رها کنید. چه اقدامی انجام دادید که خودتان و دیگران را دچار آسیب کرده است را شناسایی کنید و این عمل را رها کنید.

قبل از اینکه یک عمل اشتباه تبدیل به یک عادت شود بایستی رها شود.

بنابراین قبل از شروع سال 99 با خودتان تسویه حساب کنید و بررسی کنید که چه کار اشتباهی انجام دادید و به شما آسیب خورده، این کار و عمل را رها کنید.

جسم و فیزیک : هر جا که در جسم شما ناراحتی وجود دارد را شناسایی کنید و رها کنید.

اگر جسم شما قدرتمند تر باشد و سالم تر باشید سال بهتری را می سازید بنابراین در سال 98 اگر جسم شما آسیبی دیده و دچار مشکلی شده است برای سال 99 جسم خودتان را پاک کنید تا عالی عمل کنید.

دوستان عزیزم شما هم می توانید وجود خودتان را مانند کوچینگی ها خانه تکانی کنید و با قدرت سال جدید را شروع کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید