چگونه واقعیت زندگی خود را تغییر دهیم؟

کلید تغییر، واقعیت های زندگی در تغییر خودمان است. هر واقعیتی که در زندگی خودتان می بینید توسط خودتان ساخته شده است.

اگر می خواهید واقعیتی را در بیرون تغییر دهید بایستی خودتان را تغییر دهید.

تصور کنید که عینکی با شیشه های سبز رنگ زده اید خوب، شما همه دنیا را سبز می بینید. اگر رنگ این شیشه ها تغییر کند و قرمز شود شما دنیا را قرمز می بینید. اگر سیاه شود همه جا را تاریک و تیره می بینید.

مطالعه مقاله خویشتن تکانی در کوچینگ

بنابراین مهم ترین نکته این است که تغییر واقعیت های بیرون به تغییر واقعیت های درون وابسته است.

درس اول : هر وقت شما در خودتان تغییری ایجاد می کنید به سهم خودتان در بیرون هم تغییری ایجاد می کنید.

دوست عزیزم هر وقت که در زندگی خودتان تغییری ایجاد می کنید این تغییر در بیرون هم اثر می کند. اطرافیان شما هم این تغییر را حس می کنند.

بنابراین هر بار که تغییر مثبتی در خودتان ایجاد می کنید، این تغییر علاوه بر این که شرایط شما را بهتر می کند در اطراف شما و دنیای بیرون هم اثر می کند.

هر انسان با تغییر خودش در بیرون و دنیا هم تغییر ایجاد می کند. هر کاری که انجام می دهید دقت کنید که چه مثبت و چه منفی روی اطرافیان و طبیعت و دنیای بیرون اثر می گذارد.

 

درس دوم: هر انسان با کاری که انجام می دهد در حال ساختن وجود خودش است. وقتی تغییر می کنیم درون ما خاصیتی ایجاد می شود که در بیرون از ما همان خاصیت ها را پیدا می کند.

هر خاصیتی که درون شما هست در بیرون مثل خودش را پیدا می کند و با آن متصل می شود.

هر چیزی که در وجود شما هست و دارید را می توانید در بیرون ببینید.

هر آن چیزی که در بیرون به عنوان واقعیت درک می کنیم همان چیزی است که در وجود خودمان ساختیم.

این یک درس بزرگ است اگر انسان وجود خودش را تغییر دهد واقعیت زندگی خودش را تغییر می دهد.

اگر فردی می گوید در بیرون کار نیست و همه جا بیکاری وجود دارد خود فرد بیکاری را ساخته است و این بیکاری در درون فرد ساخته شده است.

اگر فردی می گوید در بیرون نا امنی است و تا غافل شوید به شما آسیب می رسد این فرد در درون خودش نا امنی و آسیب را ایجاد کرده است.

اگر فردی می گوید که چقدر کار هست و حتی وقتی برای استراحت هم نیست این فرد در درون خودش کار فراوان را ساخته است.

اگر فردی می گوید که چقدر ثروت و فراوانی وجود دارد و هر روز فرصت های بیشتری برای کسب ثروت می بینیم این ثروت را در درون خودش ساخته است.

 

بنابراین سوال این است : پول و ثروت هست یا نه؟

کار هست یا نه؟ سلامتی هست یا نه؟ دانش و علم هست یا نه؟ فهم و شعور هست یا نه؟ ادب و احترام هست یا نه؟ عشق و محبت هست یا نه؟ گذشت و مهربانی هست یا نه؟ روزی حلال و سالم هست یا نه؟

پاسخ این هست که هر دو مورد درست هستند هم ثروت هست و هم ثروت نیست، این مهم است که شما چه چیزی در درون خودتان ساخته اید.

اگر در درون شما ثروت است در بیرون هم واقعیت شما سرشار از ثروت است.

اگر در درون خودتان فقر ساخته اید خوب، در بیرون هم واقعیت را به شکل فقر کمبود می بینید.

واقعیت های اطراف ما توسط خودمان ساخته می شوند اگر می خواهید این واقعیت ها را تغییر دهید بایستی خودتان را تغییر دهید.

چطور زندگی ای که دوست داریم را ایجاد کنیم؟

به جای تغییر دنیای بیرون و واقعیت ها که انرژی زیادی از شما می گیرد به تغییر درون خودتان بپردازید و بیرون را به صورت اتوماتیک تغییر دهید.

کلید مهم : واقعیت ها و شرایط اطراف توسط خود من ساخته شده است اگر شرایط خوبی دارم خودم من و وجود من خوبی است و اگر شرایط بدی دارم خود من و وجود من بدی است. برای تغییر شرایط کافی است که خودتان تغییر کنید.

هر بار که من تغییر می کنم همه چیز تغییر می کند. خود من موفقیت هستم.

من خود خوشبختی هستم

من خود سلامتی و شادابی هستم

من خود خوشحالی و لذت هستم

من خود ثروت و فراوانی هستم

من خود اگاهی و دانش هستم

من خود زیبایی و قشنگی هستم

من خود قدرت هستم

من خود نعمت و فرصت هستم

من خود واقعیت هستم

دوست عزیزم هر چیزی که در خودتان می کارید در بیرون به شکل میوه و محصول می بینید و واقعیت زندگی شما می شود.

بنابراین با قدرت خودتان را تغییر دهید تا واقعیت شما تغییر کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید