کوچینگ موفقیت چیست؟ قسمت سوم

کوچینگ  موفقیت چیست؟ چگونه می توانیم موفق شویم؟ بهتر شدن و موثر تر شدن به معنای موفق شدن است. قابلیت بهتر کردن ،شما را انسان موفقی می کند.

ساده ترین راهکار داشته تعریف درست از موفقیت است که در این نوشته ها به صورت سریالی به تعریف موفقیت می پردازیم .


کوچینگ  موفقیت چیست؟

یک سوال مهم و کلیدی در زندگی هر انسان این است : کوچینگ  موفقیت

برای پیدا کردن این پاسخ  انسان ها از صبح تا شب تلاش می کنند.

 همه انسان ها می خواهند موفق باشند اما تعداد کمی از آنها مسیر درست موفقیت را می دانند.

البته علاوه بر دانستن شما بایستی درک کنید که موفقیت چیست؟ و چگونه می توانید در مسیر موفقیت حرکت کنید.

دو نوشته دیگر در این مورد منتشر کردیم و برای سومین بار می خواهیم بگوییم کوچینگ  موفقیت چیست؟ و چطور می توانیم در مسیر موفقیت گام برداریم.

اگر نوشته های قبلی را مطالعه نکردید به لینک های زیر مراجعه کنید.

 

کوچینگ  موفقیت

موفقیت یک قابلیت است. همان طور که هر ابزاری در دست انسان ها قرار می گیرد از قابلیت آن بهره مند می شوند، موفقیت هم قابلیتی است که انسان ها می توانند از ان بهره ببرند.

کوچینگ موفقیت چیست؟ قسمت اول

مثلا چاقو قابلیت بریدن دارد. ماشین ها قابلیت انجام کارها به صورت اتوماتیک را دارند. گوشی قابلیت تماس و خدمات جانبی دارد.کوچینگ  موفقیت

خوب حتما سوال شما این است که موفقیت چه قابلیتی است .

موفقیت قابلیت بهتر شدن است .

این که شما در چه جایگاهی هستید و چه شرایطی دارید هیچ اهمیتی ندارد. موفقیت به شما می گوید که می توانید هر لحظه بهتر شوید. کوچینگ  موفقیت

بنابراین قابلیتی که می تواند هر لحظه شرایط را بهتر کند، موفقیت نام دارد.


منظور از بهتر شدن چیست؟

وقتی صحبت از بهتر شدن می شود شما بایستی جایگاه کنونی خود را خوب بشناسید.

هر کس با توجه به شرایطی که دارد حتی به اندازه خیلی کم شرایط را بهتر کند در زندگی خود موفق است.کوچینگ  موفقیت 

برای ساده تر شدن : شما هر کاری که در طول روز انجام می دهید سعی کنید کمی بهتر انجام دهید شما موفق می شوید.

نشسته اید، بهتر بنشینید. سخنرانی می کنید کمی بهتر سخنرانی کنید. می نویسید بهتر بنویسید. فکر می کنید کمی بهتر فکر کنید و به طور خلاصه هر کاری که انجام می دهید را کمی بهتر کنید شما موفق هستید.

کوچینگ چیست؟ قسمت اول

بنابراین موفقیت یعنی بهتر کردن و هر زمان کسی این قابلیت را داشته باشد که چیزی را بهتر کند موفق است.

درس می خوانید بهتر درس بخوانید شما یک محصل موفق هستید

ورزش می کنید بهتر ورزش کنید شما یک ورزشکار موفق هستید. کوچینگ  موفقیت 

کار و کسب می کنید کمی بهتر شما یک کاسب موفق هستید.

کار شما فروش است بهتر بفروشید شما موفق هستید.

کوچینگ موفقیت چیست؟ قسمت دوم

بنابراین موفقیت قابلیتی است که انجام کارها و شرایط را بهتر می کند.

انسان هایی که قابلیت این را دارند با حضور خود شرایط را بهتر کنند، انسان های موفقی هستند. کوچینگ  موفقیت 

از امروز تصمیم بگیرید که چگونه می توانید چیزهایی که در اطراف شما هستند را بهتر کنید. و قابلیت بهتر کردن را در خودتان ایجاد کنید شما موفقیت را به خوبی درک کرده اید.دیدگاه‌ خود را بنویسید