کوچینگ چیست؟ قسمت سوم

کوچینگ مربی گری است

کوچینگ یک مهارت برای مربی گری است.  کوچینگ چیست؟

مربی با در نظر گرفتن شرایط فردی که می خواهد قهرمانی به دست آورد تمرین هایی مناسب طراحی میکند و به فرد کمک می کند که سریع تر به هدف خود برسد.

مربی هیچ وقت قضاوت نمی کند و با بردباری و صبر به فرد کمک می کند که بهترین نتیجه را کسب کند.

کوچینگ چیست؟ قسمت دوم

مربی چیزهایی را در فرد می بیند که خود فرد از آنها غافل است. به همین دلیل مسیر سریع رشد برای فرد باز می شود. کوچینگ چیست؟

خیلی از اوقات افراد توانایی فوق العاده ای دارند اما به دلیل اینکه به این توانایی ها توجه کافی نداشتند و از انها غافل بودند در شرایط بدی قرار گرفتند.

مربی می خواهد این توانمندی ها، استعدادها و نقاط قوت فرد را به خودش نشان دهد.

محدودیت در جهان هستی وجود ندارد

در جهان هستی محدودیتی وجود ندارد و خداوند دنیا را بر اساس شدن و موفقیت خلق کرده است. هر محدودیت که می بینید در خود فرد وجود دارد. کوچینگ چیست؟

توانایی بدنی خیلی بیشتر است اما باور که فرد دارد این توانایی را محدود می کند. این موضوع را در فرار کردن از ترس مرگ می بینید. اگر یک گرگ به دنبال انسان کند توان دویدن در یک لحظه تغییر می کند. کوچینگ چیست؟

توانایی ذهنی خیلی بیشتر است اما باور فرد به توانایی ذهنی و فکری محدودیت را ایجاد می کند. این توانایی را در ازمون ها می توانیم متوجه شویم. کسی که یک ساعت مطالعه مداوم نداشته می تواند در آزمون مدت بیش از یک ساعت را به پاسخ سوالات اختصاص دهد.

چطور می توانیم زندگی که دوست داریم را ایجاد کنیم؟

توانایی انسان ها خیلی زیاد است و اگر بخواهیم واقعیت را بیان کنیم توانایی انسان ها بی نهایت است اما باورهایی که برای افراد شکل گرفته است این توانایی را محدود می کند.

مربی می خواهد به این باورها نفوذ کند و با نشان دادن این باورها به فرد توانایی ها را گسترش دهد و به فرد خودش را با یک قدرت بی نهایت نشان دهد.

کوچینگ و مربی ها با همین مهارت به فرد کمک می کنند که بهترین ها را تجربه کنند.  کوچینگ چیست؟

کافی است که انسان چیزی را بخواهد و باور کند که می تواند آن را انجام دهد و به دست اورد، این باعث می شود که کل هستی و کائنات دست به دست هم دهند تا فرد به خواسته خود برسد.

همه انسان ها پاسخ سوال خودشان را دارند

سوال زمانی شکل می گیرد که فرد در مورد یک موضوع اطلاعات دارد . هر فرد که سوالی می کند قطعا در ضمیر ناخودآگاه خودش پاسخی برای این سوال دارد.

مربی فرد را به سمت پاسخ هایی که برای خودش است هدایت می کند. هر گونه مانع که در ذهن افراد وجود دارد با تکنیک های کوچینگ می تواند برطرف شود.

شعور تغییر در کوچینگ چیست؟

کوچینگ بر این باور است که فرد نیازی به اطلاعات بیشتر ندارد و خودش پاسخ سوالات را دارد. مهم ترین وظیفه یک مربی این است که فرد را به پاسخ سوالی که دارد هدایت کند. کوچینگ چیست؟

برای اینکه مسیر فرد را در جلسه کوچینگ مشخص کنیم بایستی سوالاتی از فرد بپرسیم که او را به سمت پاسخ هدایت کنیم.

بنابراین در کوچینگ شما با سوالات مناسب و بستر سازی مناسب می توانید به باورهای خودتان نفوذ کنید و با تغییر باورها نتیجه خود را تغییر دهید.

اگر باور فرد نسبت به خودش، نسبت به جهان هستی، نسبت به مسئله و چالش و نسبت به خدای مهربان تغییر کند، خروجی ها و نتایج تغییر می کنند.

تمام تمرکز کوچینگ نفوذ به باورها است

اگر فرد به باورهای خودش آگاه شود و به صورت ارادی باورهای جدیدی که به او کمک می کند انتخاب کند، کوچینگ به هدف خود رسیده است.

تمام تلاش کوچینگ این است که باورهای مراجع را بشناسد و با گوش دادن موثر و بازخورد دادن به فرد کمک کند که باورهای محدود کننده خود را تغییر دهد. کوچینگ چیست؟

تغییر باورها باعث تغییر هویت و شخصیت فرد می شود و زمانی که شما تبدیل به یک فرد دیگر شوید نگاه شما، باور های شما و نتایج شما تغییر می کند.

مطالعه مقاله تمرین موفقیت و کوچینگ

اگر باور فرد نسبت به خودش، نتایج و دستاوردها، جهان هستی و قوانین موجود در آن و خدای مهربان تغییر کند، همه چیز برای این فرد تغییر می کند.

نتایج فرد رابطه مستقیم با باورهای فرد دارد. بنابراین کوچینگ تمام تلا ش خود را می کند که با شناسایی باورهای فرد و تغییر انها نتیجه و دستاورد فرد را تغییر دهد.

کوچینگ علم تغییر است و تغییر را در عمیق ترین لایه ایجاد می کند.

با کوچینگ در زندگی خود بدرخشید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید