کوچینگ چیست؟قسمت چهارم

کوچینگ چیست و چه کمکی به ما می کند؟ کوچینگ به زمان حال و آینده تمرکز می کند.

در کوچینگ شعار ما این است که همین لحظه بایستی بهتر از لحظه ی قبل باشد. هر لحظه شما می توانید بهتر باشید و زمان حال و آینده خود را بهبود دهید.کوچینگ چیست

در دوره کوچینگ به این نتیجه می رسیم که سرزنش کردن ممنوع است و بایستی با قدرت جبران کنیم.

چطور زندگی که دوست داریم را ایجاد کنیم؟

گذشته و سرزنش کردن خودتان به خاطر نتایجی که گرفتید در شما اثر منفی می گذارد و باعث افت سطح انرژی شما می شود.

در کوچینگ تمرکز بر ساختن هر چه بهتر آینده است، اگر انسان برای آینده خود تلاش کند و نتایج عالی به دست آورد به نوعی گذشته خویش را جبران کرده است.

پس به جای سرزنش و حسرت خوردن با تمام قدرت تلاش و از فرصت های پیش رو به خوبی بهره مند می شویم.کوچینگ چیست

استفاده از فرصت های پیش رو و ساختن آینده ای روشن و درخشان می تواند گذشته را جبران کند.

 

کوچینگ تاکید ویژه روی مسئولیت پذیری دارد

کوچینگ چیست؟قسمت چهارم در دوره کوچینگ و جلسات کوچینگ اولین اصل مسئولیت پذیری است. اولین شرط برای کوچ کردن فرد این است که مسئولیت صددرصد دستاوردهای خود را به عهده بگیرد.

وقتی فرد پذیرفت که نتایج و دستاوردی که دارد، حاصل افکار، احساس و عملکرد خودش است، می تواند نتایج را تغییر دهد.کوچینگ چیست

اگر فرد مسئولیت پذیر نباشد قابلیت کوچ شدن ندارد و چون بر این باور است که شرایط بیرونی باعث نتایج شده اند، قدرت تغییر این شرایط را در خود نمی بیند.

کوچینگ چیست؟ قسمت دوم

بنابراین یکی از لازمه های کوچینگ مسئولیت پذیری است، همین که فرد مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرد و به این باور برسد که خودش در حال ساختن زندگی خویش است می تواند با تغییر عملکرد خود دستاوردهای بهتری را تجربه کند.

کوچینگ به فرد کمک می کند که عملکرد خود را تغییر دهد و به عملکرد بهتر و موثرتری برسد.کوچینگ چیست

کوچینگ با غنی کردن افکار و احساس و اقدامات فرد روی افزایش بهره وری تمرکز می کند. وقتی بهره وری فرد افزایش یافت و فرد خودش مسئول زندگی خود بود، تمام نتایج زندگی تغییر می کنند.

 

دنیای درون و دنیای بیرون

 در کوچینگ تمرکز بر دنیای درون است و سعی بر این داریم که به فرد نشان دهیم که تمام ان چیزی که در بیرون مشاهده می کند حاصل و بازتاب دنیای درون است.کوچینگ چیست

اگر می خواهید دنیای بیرونی را تغییر دهید شما بایستی بر روی تغییر دنیای درونی خود تمرکز کنید.

مطالعه مقاله تمرین موفقیت و کوچینگ

وقتی انسان به این نتیجه می رسد که هر آنچه در اطراف خود دارد حاصل افکار و اندیشه های است که در سر خود دارد، تمام تلاش خود را می کند که طرز فکر خود را بهتر کند.

اگر افکار، باورها، احساسات، ارزش ها و اقدامات شما تغییر کنند تمام نتایج زندگی شما تغییر می کند.کوچینگ چیست

بنابراین در دروه کوچینگ به دنیای درون تمرکز می کنیم و به فرد می گوییم که اگر خودش تغییر کند تمام دنیا تغییر می کند.

تغییر شما به معنای تغییر نگاه و نگرش تان است و زمانی که نگرش فرد تغییر کند شیوه نگاه به دنبا تغییر می کند و این باعث می شود که دنیا تغییر کند.

در دوره کوچینگ مقدمات یک تغییر بنیادی چیده شده است و همه چیز برای پرواز آماده است کافی است که شما بخواهید و مانند یک عقاب پرواز کنید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید